Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data/web/virtuals/20702/virtual/www/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/20702/virtual/www/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data/web/virtuals/20702/virtual/www/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/20702/virtual/www/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data/web/virtuals/20702/virtual/www/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/20702/virtual/www/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Montánní společnost Zdař Bůh, o.s.
(+420) 775 69 80 99 info@mszb.cz
O spolku

Montánní spolek Zdař Bůh je spolek,  jehož cílem je rozvoj, ochrana, obnova a prezentace kulturních hodnot a kulturního dědictví vyplývajících z historických tradic hornictví.

Přípravný výbor vypracoval stanovy a podal u Ministerstva vnitra ČR návrh na registraci, které k 29. září 2011 provedlo registraci sdružení (IČO 22771948). První, ustavující schůze sdružení proběhla 25. října 2011, kdy byli přijati první členové, zvoleny orgány sdružení a program činnosti.

Sdružení tímto zahájilo svou činnost, přičemž prvním úkolem je získání širšího povědomí a finančních prostředků pro své aktivity, kdy jedním ze stěžejních úkolů je digitalizace dobových materiálů a zejména převod, zajištění a postupné zpřístupnění veřejnosti historického důlního díla v Jeseníkách.

K 18.12. 2015 došlo k úspěšné transformaci z občanského sdružení na spolek vč. aktualizace stanov.

Náplň spolku

– obnova a ochrana dochovaných montánních památek, technických a mineralogicko-geologických lokalit
– sbírkotvorná činnost v oblasti hornictví, geologie a mineralogie
– zachovávání starých hornických tradic a zvyků
– sdružování zájemců o hornickou historii
– seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem
– badatelská činnost v oboru hornictví
– úzká spolupráce s hornickým webem Zdař Bůh.cz

Designed By Joolu Themes