Objevujeme úžasný svět hornictví

Vítejte na stránkách Montánního spolku Zdař Bůh, založeného v r. 2011. Spolek v sobě sdružuje členy, kteří se montánní činnosti věnují více než 20 let. Jejich působnost je zejména oblast Nízkého a Hrubého Jeseníku, Ostravsko-karvinský revír, ale nejen ten. Aktivity, zejména fotografickou činnost, rozvíjí spolek nejen po celé ČR, ale i na Slovensku, Polsku či jinde.