Aktivity

Náplň spolku se odvíjí v mnoha oblastech, která odpovídá náplň stanov

– obnova a ochrana dochovaných montánních památek a hornických lokalit
– sbírkotvorná činnost v oblasti hornictví
– zachovávání starých hornických tradic a zvyků
– sdružování zájemců o hornickou historii
– seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem
– badatelská činnost v oboru hornictví, přednášková a osvětová činnost
– podpora turistického ruchu
– vytváření ekonomické základny k dosahování a plnění cílů spolku
– úzká spolupráce s webem zdarbuh.cz